Akuttime lørdag eller søndag, ring 92 40 70 68

Ergoterapi

Hva er en ergoterapeut?

En ergoterapeut arbeider innen ulike områder i helsevesenet. Behandlingen skjer gjennom aktivitet, og har som mål å hjelpe mennesker for å oppnå deres maksimale funksjonsnivå ut fra deres egne forutsetninger.

På Vestkantklinikken jobber ergoterapeuten i hovedsak innenfor arbeidshelse i bedrifter. Hos oss utfører ergoterapeuten arbeidsplassvurderinger, og bidrar til å forebygge skader i muskel og skjelettapparatet som følge av feilbelastninger.