Akuttime lørdag eller søndag, ring 92 40 70 68

Fysioterapi

Hva behandler en fysioterapeut?
Fysikalsk behandling

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. All behandling er basert på grunnleggende forståelse bygget på kunnskap om anatomi, biomekanikk og fysiologi. Fysioterapeuten har spesialkompetanse på å kartlegge hvordan menneskets totale daglige belastning kan manifestere seg i kroppslige plager.